• آموزش فیزیک سال دهم و یازدهم هنرستان

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

1 - اندازه گیری و کمیتها و یکاهای اصلی و فرعی

2 - نماد گذاری علمی

3 - ادامه نماد گذاری علمی و تبدیل یکاها

4 - اندازه گیری کمیت ها،وسایل اندازه گیری،

       کمیت های برداری و نرده ای

5 - ادامه کمیت های برداری و نرده ای

6 - چند پرسش فصل اول

7 - حل مسائل فصل اول جلسه اول

8 - حل مسائل فصل اول جلسه دوم

9 - حرکت نمودار مسیر حرکت و مفهوم سرعت

10 - حرکت روی یک خط مستقیم،

         حرکت یکنواخت،حرکت غیر یکنواخت

11 - چند رابطه مهم حرکت

12 - برآیند نیروها،قانون اول نیوتون،تعادل اجسام

13 - قانون دوم نیوتون

14 - قانون سوم نیوتون،نیروی گرانش و نیروی وزن

15 - نیروی عمودی تکیه گاه و نیروی اصطکاک

16 - چند پرسش فصل دوم

17 - حل مسائل فصل دوم

18 - حالتهای مختلف ماده مواد در مقیاس نانو

19 - چگالی جلسه اول

20 - چگالی جلسه دوم

21 - مفهوم فشار

22 - فشار در شاره ها

23 - محاسبه اختلاف فشار دو نقطه در مایع

          ساکن؛ فشار هوا،آزمایش توریچلی

24 - محاسبه فشاردر داخل شاره،فشار پیمانه ای

25 - اصل پاسکال

26 - چند پرسش فصل سوم

27 - حل مسائل فصل سوم

28 - مفهوم دما،اندازه گیری دما،مقیاس های دما

29 - گرما،مفهوم گرما،محاسبه مقدار گرما

30 - انتقال گرما،رسانش گرمایی،

         محاسبه آهنگ رسانش گرمایی

31 - ادامه رسانش گرمایی،همرفت،تابش

32 - انبساط گرمایی،تاثیر گرما بر اندازه مواد،

          محاسبه مقدار انبساط

33 - چند پرسش فصل چهارم

34 - حل مسائل فصل چهارم جلسه اول

35 - حل مسائل فصل چهارم جلسه دوم

36 - الکترون آزاد،تفاوت رسانا و نارسانا،

          باتری،اختلاف پتانسیل الکتریکی

37 - شدت جریان الکتریکی،مقاومت الکتریکی

          قانون اهم، عوامل موثر بر مقاومت

38 - دو مثال از رابطه اهم

39 - انرژی الکتریکی مصرفی،

          توان الکتریکی مصرفی

40 - مقاومت های متوالی،مقاومت های موازی

41 - انواع مقاومت

42 - چند پرسش فصل پنجم

43 - حل مسائل فصل پنجم

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

آموزش فیزیک سال دهم و یازدهم هنرستان

  • 75,000 تومان

  • قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برچسب ها: آموزش فیزیک سال دهم و یازدهم هنرستان