• آموزش اینونتور2020

سرفصل های آموزشی بخش اول: 

1- معرفي کلي نرم افزار

2- بررسي اعتبار نامه هاي نرم افزار

3- تکنيک هاي آموزشي براي يادگيري مفاهيم اوليه

4- معرفي محيط  Home page

5- بررسي فايل هاي مورد استفاده در اينونتور

6- انتخاب فايل هاي پروژه

7- ايجاد فايل هاي پروژه

8- تعريف يک پروژه

9- نگاهي به رابط کاربري

10- کار روي رابط کاربري

11- استفاده از گزينه Browser

12- استفاده از نوار Ribbon

13- استفاده از نوار Quick Access

14- ايجاد تغييرات گرافيکي

15- برسي يک ايده طراحي قبل از شروع کار

16- آشنايي با مفهوم Geometry

17- آشنايي با  Constraints

18- ايجاد خطوط اوليه طراحي

19- سه بعدي سازي اشکال مختلف

20- استفاده از Spline در طراحي

21- کار با Construction Geometry

22- رسم و بوجود آوردن ابعاد

23- اضافه کردن هوش به پروژه

24- ايجاد تغييرات در Geometry

25- نحوه دستکاري Geometry با استفاده از Offset

26- نحوه ايجاد تغييرات Geometry با استفاده از Mirror Sketch

27- آشنايي با مفهوم Work Features و Work Plin

28-ايجاد صفحات Offset

29- روش ايجاد صفحات مختصات مختلف

30- طراحي محور ها و نقاط در صفحات

31- طراحي کناره هاي اشياء

32- روش ديگري از ايجاد Geometry

33-بررسي  مدل هاي سه بعدي

34-بررسي فرمان هاي Part Moddeling

35- روش ديگر براي اجراي دستور Extru

36- بررسي ويژگي هاي Revolve

37- کار با فرمان Loft

38- کنترل یک مدل سه بعدی 

39-کار با ويژگي Sweep

40- به کارگيري Sweep در پروفايل ها

41- ايجاد حفره ها در مدل ها

42- ايجاد يک Sketched Hole

43- نحوه طراحي Threaded hole

44- تغيير حالت گوشه مدل ها با دستور Fillets And Chamfe

45- بررسي ويژگي Shell Feature

46- ايجاد يک Pattern مستطيلي از Feature

47-بررسي Pattern Tools

48-بررسي Pattern Tools با يک ديدگاه منحصر به فرد

49- بررسي Circular Feature Patterns

50- بررسي Mirroring Part Feature

51- بررسي ويژگي Tspline 

52- تبديل يک مکعب مستطيل به موس

53- ادامه طراحي موس

54- ادامه طراحی موس(قرینه سازی)

55- ویرایش طرح

56-طراحي قطعات پيچيده تر ( assemblies)

57- جاساز کردن part ها در يک assemblies

58- ايجاد تغييرات در قسمت هاي مختلف  content center

59- اضافه کردن part  هاي جديد به assemblies توسط content center

60-هوشمند سازي assemblies

61- آموزش  Angle constraint

62- اجراي assemblies توسط دستور  insert

63- آموزش  constraint هاي حرکتي

64- بررسي Translational constraint

65- تبديل حرکت چرخشي به خطي و بلاعکس

66- برقراري ارتباط با قطعات مختلف

67- بهبود بخشي ظاهر assemblies

68- استفاده از Visual styles ا در طراحي 

69-بررسي آيکون هاي tab در گزينه view

70-زيبا سازي assemblies

71- ايجاد view در صفحات  drawing

72- طراحي خطي در assemblies

73- طراحي يک viewوایجاد یک breakout

74- اضافه کردن بعد و dimensians به drawing

75- اضافه کردن  اطلاعات به dimensians

76-بررسی baseline

77- طراحی یکviewبا جزئیات کامل

78- حرف پاياني

53- ادامه طراحي موس

54- ادامه طراحی موس (قرینه سازی)

55- ویرایش طرح

56-طراحي قطعات پيچيده تر (Assemblies)

57- جاساز کردن Part ها در يک Assemblies

58- ايجاد تغييرات در قسمت هاي مختلف Content Center

59- اضافه کردنPart هاي جديد به Assemblies

      توسط Content Center

60-هوشمند سازي Assemblies

61- آموزش Angle Constraint

62- اجراي Assemblies توسط دستور Insert

63- آموزش Constraint هاي حرکتي

64- بررسي Translational Constraint

65- تبديل حرکت چرخشي به خطي و بلاعکس

66- برقراري ارتباط با قطعات مختلف

67- بهبود بخشي ظاهر Assemblies

68- استفاده از Visual Styles در طراحي 

69-بررسي آيکون هاي Tab در گزينه View

70-زيبا سازي Assemblies

71- ايجاد View در صفحات Drawing

72- طراحي خطي در Assemblies

73- طراحي يک View و ایجاد یک Breakout

74- اضافه کردن بعد و Dimensians به Drawing

75- اضافه کردن  اطلاعات به Dimensians

76-بررسی Baseline

77- طراحی یکView با جزئیات کامل

78- حرف پاياني
نصب نرم افزار

معرفی محیط

ترسیمات دو بعدی -1 (Sketch)

ترسیمات دو بعدی -2 (Sketch)

ترسیمات دو بعدی -3 (تمرین و نکات)

ترسیمات سه بعدی مقدماتی (Part)

انواع صفحات کاری -1

انواع صفحات کاری -2

Projection

ترسیمات سه بعدی پیشرفته-1 (Part)

ترسیمات سه بعدی پیشرفته-2 (Part)

ترسیمات سه بعدی پیشرفته-3 (Part)

ترسیمات سه بعدی پیشرفته-4 (Part)

ترسیمات سه بعدی پیشرفته-5 (Part)

ترسیمات سه بعدی پیشرفته-6 (Part)

تمرین -1 (Part)

تمرین -2 (Part)

طراحی سطوح ( Surface)

مونتاژ قطعات (Assembly)

قطعات استاندارد

تهیه نقشه اجرایی -1

تهیه نقشه اجرایی -2

طراحی انواع چرخدنده 


نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

آموزش اینونتور2020

  • 55,000 تومان

  • قیمت بدون مالیات: 55,000 تومان

برچسب ها: آموزش اینونتور2020