اول دبستان تا آخر دبیرستان(تک درس)مقایسه کالا (0)


آمار و احتمال سال یازدهم

آمار و احتمال سال یازدهم

روش تدریس استاد در این مجموعه آموزشیتدریس تمام و جز به جزء کتاب درسی -پرداختن به کار در کلاس ها و فعالیتهای کتاب درسی -حل مثال در حین تدریس -توضیح و ح..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش تصویری انگلیسی سال یازدهم

آموزش تصویری انگلیسی سال یازدهم

Lesson1: Saving natureGet ready   Introduction to the lessonConversation    Visiting the museum of the nature and wildlifeNew word..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش تصویری دین و زندگی 2 یازدهم ( رشته ریاضی و تجربی )

آموزش تصویری دین و زندگی 2 یازدهم ( رشته ریاضی و تجربی )

..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش تصویری زیست شناسی سال یازدهم

آموزش تصویری زیست شناسی سال یازدهم

روش تدریس استاد در این مجموعه آموزشی- تدریس خط به خط کتاب تدرسی - ارائه سوالات و نکات امتحانی و کنکوری در حین تدریس - تجزیه و تحلیل مفهومی ن..

45,000 تومان قیمت بدون مالیات: 45,000 تومان

آموزش تصویری فارسی 2 یازدهم ( رشته ریاضی و تجربی )

آموزش تصویری فارسی 2 یازدهم ( رشته ریاضی و تجربی )

..

30,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,000 تومان

آموزش تصویری فارسی دهم

آموزش تصویری فارسی دهم

..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش تصویری فارسی چهارم

آموزش تصویری فارسی چهارم

..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش تصویری فیزیک دو تجربی سال یازدهم

آموزش تصویری فیزیک دو تجربی سال یازدهم

..

45,000 تومان قیمت بدون مالیات: 45,000 تومان

آموزش تصویری فیزیک دو ریاضی سال یازدهم

آموزش تصویری فیزیک دو ریاضی سال یازدهم

..

45,000 تومان قیمت بدون مالیات: 45,000 تومان

آموزش تصویری هندسه 2 یازدهم رشته ریاضی و تجربی

آموزش تصویری هندسه 2 یازدهم رشته ریاضی و تجربی

..

30,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,000 تومان

آموزش شیمی 2 سال دوم دبیرستان

آموزش شیمی 2 سال دوم دبیرستان

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش شیمی 3 سال سوم(رشته های تجربی وریاضی)

آموزش شیمی 3 سال سوم(رشته های تجربی وریاضی)

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش شیمی 4 سال چهارم دبیرستان (رشته تجربی و ریاضی)

آموزش شیمی 4 سال چهارم دبیرستان (رشته تجربی و ریاضی)

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش عربی 2دوم دبیرستان(کلیه رشته ها به استثنای رشتة ادبیات و علوم انسانی)

آموزش عربی 2دوم دبیرستان(کلیه رشته ها به استثنای رشتة ادبیات و علوم انسانی)

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش عربی سال سوم دبیرستان (رشته های علوم تجربی-ریاضی فیزیک)

آموزش عربی سال سوم دبیرستان (رشته های علوم تجربی-ریاضی فیزیک)

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 61 (5 صفحه)