لوح دانش(آموزش دروس )

در این بخش انواع لوح های درسی با بهترین کیفیت از برجسته ترین اساتید قرار دارد.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


آموزش جبر و احتمال رشته ریاضی سال سوم

آموزش جبر و احتمال رشته ریاضی سال سوم

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

آموزش حسابان سال سوم رشته ریاضی

آموزش حسابان سال سوم رشته ریاضی

..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

آموزش ریاضی 2 سال دوم دبیرستان

آموزش ریاضی 2 سال دوم دبیرستان

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

آموزش ریاضی 4 سال چهارم تجربی

آموزش ریاضی 4 سال چهارم تجربی

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

آموزش ریاضی سال نهم + اندروید

آموزش ریاضی سال نهم + اندروید

  -آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن- بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب - آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر - ویژه م..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

آموزش ریاضی3 سال سوم تجربی

آموزش ریاضی3 سال سوم تجربی

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

آموزش ریاضیات گسسته سال چهارم ریاضی

آموزش ریاضیات گسسته سال چهارم ریاضی

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

17,500 تومان قیمت بدون مالیات: 17,500 تومان

آموزش زبان انگلیسی 2 سال دوم دبیرستان

آموزش زبان انگلیسی 2 سال دوم دبیرستان

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

16,000 تومان قیمت بدون مالیات: 16,000 تومان

آموزش زبان سال نهم(سوم متوسطه) + اندروید

آموزش زبان سال نهم(سوم متوسطه) + اندروید

-  آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن- بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب - آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر - ویژه م..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش زبان سال هشتم(دوم متوسطه)

آموزش زبان سال هشتم(دوم متوسطه)

آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن- بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب - آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر - ویژه معدل سازی..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش زبان هفتم (اول متوسطه ) +اندروید

آموزش زبان هفتم (اول متوسطه ) +اندروید

جامع تریـن منبـع بـا بهتریـن کیفیـتقابـل اجـرا در رایانـه و دستـگاه پخش خانـگیآنچه در این مجموعه خواهید آموختMy Appearance -My House -My Address -My F..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

آموزش زیست شناسی 4سال چهارم تجربی

آموزش زیست شناسی 4سال چهارم تجربی

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

آموزش شیمی 2 سال دوم دبیرستان

آموزش شیمی 2 سال دوم دبیرستان

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

30,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,000 تومان

آموزش شیمی 3 سال سوم(رشته های تجربی وریاضی)

آموزش شیمی 3 سال سوم(رشته های تجربی وریاضی)

1- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش  و پرورش 2-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر3-ویژه معدل س..

30,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,000 تومان

آموزش علوم سال نهم

آموزش علوم سال نهم

-  آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن- بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب - آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر - ویژه م..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

نمايش 16 تا 30 از 91 (7 صفحه)