ثبت شکایت مشتریان وکاربران

کاربران و مشتریان گرامی میتوانند،جهت ثبت شکایت،انتقاد یا پیشنهادات با آدرس ایمیل موسسه info@lohegostaresh.ir در ارتباط باشند.

همچنین با تماس با تلفن های موسسه با داخلی های 101و102موارد فوق را اعلام نمایند.

021-42843  /  021-88805812