• آمار و احتمال سال یازدهم

روش تدریس استاد در این مجموعه آموزشی

تدریس تمام و جز به جزء کتاب درسی -

پرداختن به کار در کلاس ها و فعالیتهای کتاب درسی -

حل مثال در حین تدریس -

توضیح و حل تمام تمرینات کتاب و ارائه نکات -

آماده سازی دانش آموز برای هرگونه امتحان و آزمون -

ارایه مطالب انگیزشی توسط استاد برای چگونه ریاضی خواندن -

فصل اول : آشنایی با مبانی ریاضیات

درس اول – آشنایی با منطق ریاضی 

درس دوم – مجموعه – زیر مجموعه 

درس سوم : قوانین اعمال بین مجموعه ها

                                   ( جبر مجموعه ها ) 

فصــل دوم : احتمــــال 

درس اول : مبانی احتمال

درس دوم : احتمال غیر هم شانس 

درس 3 : احتمال شرطی

درس 4 : پیشامدهای مستقل و وابسته 

فصل ســوم : آمــار توصیــفی

درس اول : توصیف و نمایش داده ها 

درس دوم : معیار های گرایش به مرکز

درس سوم : معیارهای پراکندگی 

فصل چهـارم : آمار استنبــاطی

درس اول : گرد آوری داده ها 

درس دوم : بر آورد 

شماره مجوز :800093061728

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

آمار و احتمال سال یازدهم

  • 60,000 تومان

  • قیمت بدون مالیات: 60,000 تومان