اول دبستان تا آخر دبیرستان(تک درس)مقایسه کالا (0)


فارسی اول دبستان

فارسی اول دبستان

..

20,000 تومان

آموزش تصویری جغرافیای دهم

آموزش تصویری جغرافیای دهم

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت : فصل اوّل: جغرافیا چیست؟    درس اوّل: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درس دوم: روش مطالعه در جغرافیا..

23,000 تومان

آموزش تصویری دین و زندگی دهم  (کلیه رشته ها )

آموزش تصویری دین و زندگی دهم (کلیه رشته ها )

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت : مقدمه - بخش اوّل: تفکر و اندیشه - درس اوّل: هدف آفرینش - درس دوم: پر پرواز - درس سوم: پنجره ای به روشنایی -..

22,000 تومان

آموزش تصویری شیمی دهم

آموزش تصویری شیمی دهم

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت: مقدمه - فصل اوّل: کیهان زادگاه الفبای هستی - فصل دوم: ردِّپای گازها در زندگی - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی - واژ..

23,000 تومان

آموزش تصویری عربی 10 (رشته انسانی )

آموزش تصویری عربی 10 (رشته انسانی )

همراه با آخرین تغییرات کتب درسی برترین اساتید آموزش پرورش ..

230,000 تومان

آموزش تصویری فلسفه دهم

آموزش تصویری فلسفه دهم

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت : درس اول: انسان و تفکر درس دوم: چگونه تعریف می کنیم؟ درس سوم: تعریف و دنیای مفاهیم درس چهارم: اقسام ذاتی و عر..

22,000 تومان

آموزش تصویری هندسه 10

آموزش تصویری هندسه 10

p>آنچه در این مجموعه خواهید آموخت : فصل1: ترسیم های هندسی و استدلال درس اول: ترسیم های هندسی - درس دوم: استدلال - فصل 2: قضیۀ تالس، تشابه و..

23,000 تومان

آموزش زبان هفتم (اول متوسطه )
آموزش عربی چهارم دبیرستان (انسانی )
نمايش 1 تا 9 از 65 (8 صفحه)