• آموزش تصویری ساز دف سطح مقدماتی

این مجموع دارای قابلیت پخش در پلیرهای خانگی میباشد.

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

درس 10-1 اجرای ضربه تم خطوط حامل وسکوت ها                        حلقه ها درس 8-1 کتاب دوم

درس 16-11 اجرای ضربه میانه                                               حلقه ها درس23-9 

درس 31-17 اجرای ضربه تم بک وچپ                                      حلقه ها درس57- 24

درس 42-32 اجرای نت چنگ وسکوت چنگ                                 کتاب دوم اجرای حرکت خیز

درس 53-43 تمرینات دوره ای                                                حلقه ها درس 82-58 کتاب دوم 

درس 58-54 اجرای ضربه اشاره وعلامت ولت                              حلقه ها درس 107-83 کتاب دوم

درس 71-59 اجرای ریتم                                                      حلقه ها درس 124-108

درس 85-72 اجرای نت دو لا چنگ                                          کتاب دوم

درس 101-86 تمرینات دوره ای                                              حلقه ها درس156-125

درس 138-102 اجرای ضربه کناره                                         کتاب دوم

درس 170-139                                                               حلقه ها درس 172-157

درس 185-171                                                               کتاب دوم

درس 195-186                                                               حلقه ها درس 180-173         

درس 234-196                                                                کتاب دوم

حلقه ها درس 9-1 کتاب اول                                                  حلقه ها درس 186-181

حلقه ها درس12-10 کتاب اول                                                کتاب دوم 

حلقه ها درس15-13 کتاب اول                                                اجرای شماره 1 

حلقه ها درس18-16کتاب اول  اجرای شماره 2

شماره شناسه اثر:046456-00093-8نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

آموزش تصویری ساز دف سطح مقدماتی

  • 25,000 تومان

  • قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان